NHOs HMS dag 2018: Risikoforståelse

Publisert: 25.01.2018 Endret: 02.01.2018

Å forebygge innebærer å redusere risiko. For å kunne gjøre det, må man ha en "riktig" forståelse av hva risikoen er.

trolltunga.jpg

Photo by Rob Bye on Unsplash

NHO setter derfor fokus på risikoforståelse som grunnlag for forebyggende HMS-arbeid, og vil presentere forskning, fakta, praktiske eksempler fra bedrifter, og gode verktøy som bedriften kan ta med og benytte i eget arbeid:

NHO avliver noen av de mytene som eksisterer om forebygging og arbeidsmiljø, og de lanserer helt nye verktøy for NHO-medlemmer.

Noen av temaene vi vil ta opp er:

Arbeidslivskriminalitet:

 • Betydning for arbeidsmiljø, næringsliv og samfunn
 • Berører alle bransjer, en trussel mot det seriøse arbeidslivet
 • Hva kan man gjøre for å forebygge arbeidslivskriminalitet?

Myter og fakta om HMS og arbeidsmiljø:

 • Trening i arbeidstiden bidrar til et redusert sykefravær?
 • Godt HMS-arbeid koster penger og lønner seg ikke?
 • Ny arbeidsmiljølov fører til "en brutalisering av arbeidslivet"?
 • Det er lave jobbkrav i Norge?
 • Støy er den største årsak til hørselstap?

Hvordan bygge gode holdninger og risikoforståelse blant unge arbeidstakere

 • Unge arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker
 • Forebyggende arbeid: Bedriftseksempler
 • Spill- og annen avhengighet: utgjør det en risiko for bedriften?

Sykefravær

 • Digital sykmelding og digital dialog
 • Ja, det er mulig å få ned fraværet: bedriftseksempel

NHOs HMS-dag

Dato: 15. februar: 08.30 – 15:30
Sted: Næringslivets hus, Majorstua