Hovedavtalen NHO-LO reforhandlet og videreført for fire år

Publisert: 13.11.2017 Endret: 13.11.2017

Hovedavtalen NHO-LO er partenes "grunnlov" og inngår som del I av alle overenskomster mellom disse partene.

hovedavtalesingering2017.PNG

Foto: NHO

Hovedavtalen reforhandles hvert fjerde år.

Fredag 10. november 2017 var forhandlingene sluttført og protokoll fra forhandlingene ble signert av Kristin Skogen Lund og Hans-Christian Gabrielsen.

Les mer på NHOs nettsider.