Forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020

Publisert: 16.06.2017 Endret: 16.06.2017

Regjeringen har nå vedtatt forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming i eksisterende bygg som var på høring i vinter. Forbudet har vært bebudet i flere år fra både forrige og nåværende regjering.

RannveigLandet_bredde2.jpg

Rannveig Ravnanger Landet, direktør for miljø- og energipolitikk i BNL.

– BNL støtter forbudet. Utvikling av alternative løsninger har gått fort. Innen 2020 regner jeg med at det vil forefinnes ytterligere gode og kostnadseffektive løsninger, sier Rannveig Ravnanger Landet, direktør for miljø- og energipolitikk i BNL.

– Med dette forbudet vil man kutte størstedelen av de direkte klimagassutslippene fra oppvarming av bygg i Norge, sier hun videre.

Lenke til Klima- og miljødepartementets informasjon om forbudet