Regulering av minstelønnssatser

Publisert: 20.03.2017 Endret: 20.03.2017

4. og 5. april vil det bli gjennomført forhandlinger når det gjelder minstelønnssatser for byggfagsoverenskomsten og overenskomsten for byggeindustrien.

byggplass_finland.png

Det vil bli gjennomført forhandlinger på byggfagoverenskomsten 4.april 2017 når det gjelder regulering av minstelønnssatsene og påslagsprosent / kronefaktor på akkordarbeid.

 

For byggeindustriens overenskomst dreier det seg om forhandlinger om regulering av minstelønnssatsene. Dette skal bli gjennomført 5. april.

 

Forhandlingene på begge områdene tar utgangspunkt i statistikk.