Enighet for byggeindustrien

Publisert: 05.04.2017 Endret: 05.04.2017

Etter forhandlinger har BNL og Fellesforbundet 5. april kommet til enighet i mellomoppgjøret om regulering av satser i Overenskomsten for byggeindustrien.

bilde_bi_2016_18.JPG

Nye satser:
Nybegynner kr 173,00 pr. time
Etter ett år kr 176,25 pr. time

Forøvrig vises til protokollen.

Forhandlingene forutsetter vedtakelse av mellomoppgjøret mellom LO og NHO med frist 18. april 2017.