Trenger kraftigere lut for å bli kvitt arbeidslivskriminaliteten

Publisert: 13.02.2017 Endret: 13.02.2017

– Regjeringen gjør ikke nok i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Jon Sandnes, adm. direktør i BNL.

JonSandnes_presse_b.jpg

I dag la regjeringen frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Den bygger videre på strategien som ble lagt fram vinteren 2015. I følge regjeringen er hovedmålet et bredt og varig samarbeid mellom aktører i arbeidslivet og bedre koordinering mellom offentlig etater.

– Regjeringen erkjenner at arbeidslivskriminaliteten har blitt grovere og mer sammensatt, da hadde vi også forventet kraftigere innsats for å få bukt med problemene, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL i en første kommentar.

Økt koordinering og styrket informasjonsflyt mellom offentlige etater er viktige element i den nye strategien, i tillegg til bedre kvalitet på registre og id-forvaltning og etablering av to nye sentre mot a-krim.

 – Når kriminalitetsbildet ikke har blitt bedre, er det enda viktigere å sette i verk tiltak i de markedene der det knapt er noen kontroll - nemlig oppussingsmarkedet. Kontrolletatene, politiet og våre bedrifter gir i grove trekke den samme beskrivelsen av situasjonen i dette markedet. Det er store summer i oppløp, det er liten sjanse for å bli oppdaget og det får knapt konsekvenser om man blir tatt, sier Sandnes.

 – BNL er positiv til at etatene i større grad målretter kontrollen og at Regjeringen følger opp budsjettforliket og etablerer to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet. Men skal det bli kraft i denne satsingen er det nødvendig også å øke ressursene til dette kontrollarbeidet og til oppfølging av sakene, sier Jon Sandnes.

Sandnes understreker også at det er svært viktige med kompetente bestillere.

Det offentlige bestiller for omkring 40 prosent, da er det viktig at innkjøperne har tilstrekkelig kompetanse med å etterspørre riktig. Noe det viktigste byggherrer kan gjøre er å etterspørre bedrifter som har faste ansatte fagfolk og lærlinger, avslutter Jon Sandnes.