Søk


BNL

Vi bygger Norge. Vil du lede oss?

Våre medlemsbedrifter bygger Norge. Byggenæringens viktigste næringspolitiske aktør søker ny administrerende direktør. En av våre hovedoppgaveroppgaver er å synligjøre og påvirke byggenæringens strategiske rammebetingelser. Din sterke side er å skape gode prosesser, forankre, prioritere og skape resultater i et mangfold av interesser. Med klokskap leder du prosesser frem til enhetlige budskap og praktisk anvendbare resultater. Din kommunikasjonsform og væremåte er inkluderende og konsistent i alle miljøer og på alle nivåer.

 Les stillingsannonsen her: Ledig stilling

Arbeidsoppgaver
 • Iverksette og gjennomføre strategi og handlingsplan, med full rapportering til styret.
 • Daglig ledelse av BNLs organisasjon, skape,forankre og koordinere prosesser sammen med BNLs bransjeforeninger.
 • Daglig ledelse av BNLs viktigste 4 fagområder som er arbeidsgiverpolitikk, næringspolitikk, kompetanse og rekruttering samt energi og miljø.
 • Opprettholde og videreutvikle et tett samarbeid med NHOs administrasjon i utforming av politikk og prioritering av satsningsområder.
 • Arbeide med å heve næringens seriøsitet og anseelse i forhold til egne medlemsbedrifter og myndigheter.
Kvalifikasjoner
 • Du er en erfaren leder fra kommersiell virksomhet, organisasjoner eller det politiske liv, vel vant med å håndtere komplekse situasjoner.
 • Du har erfaring med rapportering til styre med klart budsjett og resultatansvar.
 • Du har høyere utdanning, gjerne med tilleggsutdanning innen organisasjon og ledelse.
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
Arbeidssted
 • Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27,
  0307 Oslo
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • Du er resultatorientert.
 • Du kommuniserer godt og ryddig, engasjerer og gjennomfører omforente mål.
 • En av dine sterke sider er å skape gode prosesser, forankre og prioritere i et mangfold av interesser.
 • Du setter deg raskt inn i komplekse situasjoner, samtidig som du både evner og trigges av å nå felles mål.
 • Du er målrettet og motiveres av å gjennomføre prosesser.
 • Du er utpreget samarbeidsorientert i din lederstil.
Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende stilling med stort ansvar.
 • Motiverte og engasjerte kolleger med høy kompetanse.
 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Gode person- og pensjonsforsikringer.
 • Helseforsikring.

 

Referansenr: 1474382008 Søknadsfrist: 20.09.2012 Søk på stillingen

Kontaktinfo:

Hedevig Castberg Seniorrådgiver executive search (+47) 952 29 860
Lars Hovdenak Researcher executive search (+47) 920 97 755

 

Byggenæringens Landsforening,  Middelthunsgate 27, Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo.
Tel: 2308 7500 Epost: firmapost@bnl.no