Tariffoppgjøret 2016

Årets hovedoppgjør er avsluttet. Her vil du finne nyheter og relevant informasjon om oppgjøret. Nye tariffavtaler finnes under lenken tariffavtaler.

Den 23. februar ble det avklart at årets tariffoppgjør skal skje forbundsvist da LOs representanter vedtok retningslinjene. NHO vedtok sin forhandlingsposisjon på representantskapet 2. og 3. mars. Frontfaget startet forhandilngene 8. mars. Byggenæringen startet med forhandlingene 10. mars. Fellesoverenskomsten for byggfag og Overenskomsten for byggeindustrien kom til enighet under mekling. Overenskomsten for private anlegg, Overenskomst for asfalt og veivedlikehold, samt tømmermålerovernskomsten er også i havn.

Så raskt de nye avtalene er trykket opp blir de lagt ut på våre nettsider. Disse finner du her.

Vi har også laget egne tariffnytt til medlemmene med resultater.

mobil.png

Resultater fra årets oppgjør

FOB: Riksmeklerens møtebok og tariffnytt om resultatet
Byggeindustrien: Riksmeklerens møtebok og tariffnytt om resultatet
Asfalt:Protokoll
Private anlegg: Tariffnytt med resultat

Siste tariffnyheter

TBU-tallene tilsier fortsatt lav lønnsvekst

20.02.2017

Mandag kom Teknisk Beregningsutvalg (TBU) med grunnlaget for det kommende lønnsoppgjøret. Tallene underbygger behovet for fortsatt lav lønnsvekst, ifølge NHO.

Videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

31.10.2016

Tariffnemda har truffet vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 2016-2018.

Bygningsferien 2017

01.09.2016

BNL og Fellesforbundet er enige om at den anbefalte bygningsferien 2017 legges fra mandag 10. juli til og med fredag 28. juli, altså uke 28,29 og 30.