Statistikk

Her finner du sykefravær og skadestatistikk fra byggenæringen og annen nyttig statistikk for alle næringer.

Statistikk over sykefravær

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) innhenter hvert år informasjon om sykefraværet i medlemsbedriftene. Statistikken viser utviklingen fra 1993 og fram til i dag.

Sykefraværsyk_standard.jpg

Lege- og egenmeldt sykefravær bygg og anlegg

Sykefravær i prosent av avtalte dagsverk for alle arbeidstakere. (Kilde: NHOs sykefraværsstatistikk.)  

Det legemeldte sykefraværet for BNL-bedriftene for 2016 er 5 prosent. Dette er en liten økning fra foregående år.  NHO-bedriftene totalt ligger på 4,8 prosent. 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: NHOs sykefraværsstatistikk

 

Det egenmeldte sykefraværet kommer først med for 2.kvartal 2017.06.20.

 

Les mer om NHOs sykefraværsstatistikk på: www.arbinn.no


Yrkesskader

EBA innhenter statistikk fra medlemsbedriftene om yrkesskader. Denne statistikken som omfatter alle ansatte i bedriften, har vi historiske tall på siden 1993.

Antall personskader


H-verdi

H1-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.


F-verdi

F-verdi viser fraværsomfanget, dvs. antall fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer. H og F-verdi beregnes for rullerende 12 måneder.  


KONTAKT
AliRezaTirna_shv.jpg

Ali Reza Tirna

Fagsjef HMS

  Telefon:  

  Mobil:   97612323

  E-post: